O društvu

V planinskem društvo Brezje smo združeni ljubitelji narave in gora. Ob kakovostnem preživljanju prostega časa želimo zadostiti želji po spoznavanju gorskega sveta in užitkov v naravi.

Društvo je bilo ustanovljeno na ustanovnem občnem zboru  14. februarja 1997. Pobudniki za ustanovitev so bili prvi predsednik Lojz Štromajer, podpredsednik Slavko Lešnik, tajnica Marija Mlinarič, Vlado Fras in Ivo Kodrič. Planinsko društvo Brezje je bilo vpisano v register društev v Upravni enoti Maribor 19. 3.1997. Leta 2005 je vodenje društva prevzel Marjan Breznik.

Planinsko društvo Brezje deluje v članstvu Planinske zveze Slovenije v okviru meddruštvenega odbora Podravja.

V planinskem društvu Brezje objavljamo letni plan izletov.  Izleti so planirani  po naši prekrasni Sloveniji, ter tudi  kakšen preko meja.  Ob prostem terminu in lepem vremenu vodje izletov občasno dopolnijo plan še s kakšnim izletom presenečenja, ki bo objavljen na teh straneh.

Vsako leto organiziramo tudi tradicionalne pohode oziroma srečanja:
– pohod na Urban na Velikonočni ponedeljek
– Vladotov spominski pohod na Martinovo soboto
– kostanjev piknik pri Jožetu Poštraku
– udeležimo se polnočnice na Gorci

Dodatne informacije o izletih  in prijave so na voljo pri vodniku oziroma vodji izleta.

© Copyrights Planinsko društvo Brezje

Sikhism