Vodje izletov

Slavko Lešnik
040/ 887 739, 02/ 461 78 01

Marija Mlinarič
040/ 692 734, 02/ 331 67 66

Lojz Štromajer
02/ 461 87 90

Ida in Rudi Sukič
02/ 461 72 74, 041/ 867 616

Marija in Marko Klemenčič
041/ 404 274

Renata in Iztok Ignjatijev
02/ 461 79 06, 051/ 378 842

Vlado Cafuta
031/890-251

Ernest Krois
41/712-512

© Copyrights Planinsko društvo Brezje

Sikhism